ด้วยความรู้ความชำนาญของชาวพื้นเมืองในประเทศญี่ปุ่นทำให้เกิดเทคโนโลยีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อปลาญี่ปุ่น (Kamaboko) ที่ดีเกิดขึ้น และมีการจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศ                  ฮาโกเน่อาเกะ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันสำคัญนี้มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารถนอมอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ